Våre tiltak

Hva er Varig tilrettelagt arbeid (VTA)?

Over 9.000 mennesker har en varig tilrettelagt arbeidsplass i Norge. Det ligger i selve begrepet at Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) er jobb. Dersom du har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, kan du  være aktuell for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Det er Nav som søker deg inn til en slik arbeidsplass.

VTA er for personer som av ulike helsemessige grunner trenger en tilrettelagt arbeidsplass, hvor trygghet, forutsigbarhet og utvikling står i fokus. Arbeidet er tilpasset individuelle forutsetninger og skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelegging og tett oppfølging. Det er sentralt å legge til rette for opplevelse av mestring for deg som arbeidstaker. Tilbudet gis enten i vår bedrift som er spesialist på individuell tilrettelegging, eller i samarbeid med en ordinær arbeidsgiver.

I Barduprodukter as har vi 15 faste tiltaksplasser.

Arbeids forberedende trening (AFT):

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud for deg som trenger å prøve ut din arbeidsevne og styrke mulighetene for å få jobb. Gjennom AFT vil du forhåpentligvis bli bedre kjent med hvilke muligheter og ressurser du har i forhold til fremtidig arbeid eller utdanning. 

Barduprodukter AS gir tett og god oppfølging og tilrettelegging med sikte på at du skal få avklaringen du ønsker eller nå målet om å komme i jobb. Det lages en aktivitetsplan der dine personlige mål og delmål formuleres, og som deretter følges opp. Vi er opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for deg, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. 

Arbeidsutprøving kan gjennomføres på flere måter. Noe kan gjøres innenfor Barduprodukters tjenesteområder, eller i arbeidspraksis i en ekstern bedrift.

AFT kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. 

Kan dette være noe for deg tar du kontakt med NAV-kontoret i Bardu eller du kan ta kontakt direkte med oss om du ønsker mer informasjon.