Barduprodukter as er en av ca. 225 vekst-bedrifter i Norge

Vi er eid av Bardu kommune og er tiltaks-arrangør av varig tilrettelagt arbeid og arbeideforberedende trening.

Formål

Gjennom produksjon av varer og tjenester, å bidra til at alle ved bedriften opplever mestring og utvikling. Bedriftens hovedfokus er å bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en høynet livskvalitet.

Ved at NAV er bedriftens største samarbeidspartner skal deres til enhver tid gjeldende kravspesifikasjon ligge til grunn for det arbeid som utføres.

Visjon

Visjonen utrykker drømmene våre og sier oss hva vi vil bli. Visjonen er en leder stjerne, som gir ambisjon og retning. 

Vår visjon: Det naturlige valg for vekst og utvikling!

Vår visjon innebærer at vi skal legge til rette for vekst og utvikling for alle de menneskene som av ulike årsaker kommer til oss. Vi skal videreutvikle bedriftens produksjons- og tjenesteområder. I dette arbeidet skal vi ha et nært samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Verdier

Verdiene veileder oss i hvordan vi skal oppføre oss mens vi er underveis. Verdier er viktige for en organisasjon, fordi de staker ut kursen og gjør veien enklere å følge for alle. Mens visjonen sier oss hva vi vil bli, forteller verdiene oss hvordan vi skal bli det. 

Våre verdier: Kvalitet – Muligheter – Likeverd – Trivsel

Kvalitet skal gjenspeiles i alt vi gjør. Kvalitet skal prege alle våre relasjoner, i forhold til hver enkelt deltaker, som tiltaksarrangør for NAV og i forhold til våre samarbeidspartnere og kunder. Kvalitet skal også gjenspeiles i den jobben vi gjør med tanke på de varer og tjenester vi leverer.

Muligheter skal skapes. Vi skal bidra til å skape muligheter for hver enkelt deltaker uavhengig av forutsetninger. Vi skal også bidra til nye muligheter for samarbeidspartnere gjennom å utvikle vår evne til omstilling.

Likeverd skal styre alle våre handlinger. Vi skal møte deltagere, pårørende, medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder med vennlighet, respekt, tjenestevilje og høflighet. 

Trivsel skal stå i fokus. Gjennom å være en bedrift som setter et godt arbeidsmiljø i fokus og vektlegger trivsel og humør skal vi skape en god arena for vekst og utvikling.