Barduprodukter as er en av ca. 225 vekst-bedrifter i Norge

Vi er eid av Bardu kommune og er tiltaks-arrangør av varig tilrettelagt arbeid og arbeideforberedende trening.

Formål

Gjennom produksjon av varer og tjenester, å bidra til at alle ved bedriften opplever mestring og utvikling. Bedriftens hovedfokus er å bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en høynet livskvalitet.

Ved at NAV er bedriftens største samarbeidspartner skal deres til enhver tid gjeldende kravspesifikasjon ligge til grunn for det arbeid som utføres.

Visjon

Visjonen utrykker drømmene våre og sier oss hva vi vil bli. Visjonen er en leder stjerne, som gir ambisjon og retning. 

Vår visjon: Vår lidenskap for utvikling skaper magiske endringer

Vår visjon innebærer at vi skal legge til rette for vekst og utvikling for alle de menneskene som av ulike årsaker kommer til oss. Vi skal videreutvikle bedriftens produksjons- og tjenesteområder. I dette arbeidet skal vi ha et nært samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Verdier

Verdiene veileder oss i hvordan vi skal oppføre oss mens vi er underveis. Verdier er viktige for en organisasjon, fordi de staker ut kursen og gjør veien enklere å følge for alle. Mens visjonen sier oss hva vi vil bli, forteller verdiene oss hvordan vi skal bli det. 

Våre verdier: Rå - Raus - Ekte