Barduprodukter AS er tiltakarrangør av følgende tiltak:

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Tiltaket er rettet mot de som har eller er på vei til å få en uførepensjon. VTA er et tilbud der varige tilrettelagte arbeidsplasser er tilpasset individuelle forutsetninger. Dette er en mulighet for arbeid for de som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har 15 faste tiltaksplasser.


  • Arbeids forberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til de som er usikker på arbeidsevnen. De vil forhåpentligvis bli bedre kjent med hvilke muligheter og begrensninger de har i forhold til fremtidig arbeid eller utdanning. Personene får muligheten til å prøve ut arbeidsevnen og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.
Tiltaksperioden startes i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø for å gjennomføre avklarende og arbeidsforberedende aktiviteter før videre utprøving i ordinært arbeidsliv. Det legges til rette for å kunne ha behov for en kombinasjon av innholdselementer i tiltaket.

Kan dette være noe for deg tar du kontakt med NAV-kontoret i Bardu eller du kan ta kontakt direkte med oss.


Barduprodukter A/S
Industriveien 7
Postboks 95
9365 BARDU

Åpningstider:
man-fre: 07.30-15.00

Telefon : 77185100
Telefaks : 77185109
E-post : post@bapro.no