Barduprodukter AS er en Vekst bedrift lokalisert på Setermoen. Vårt formål er å bistå mennesker som vil ta del i arbeidslivet. Vi er tilbyder av tiltakene Arbeidsforberedende trening, Varig tilrettelagt arbeid og prosjektet aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Vi skal bidra til at den enkelte deltaker har personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Vi samarbeider tett med Bardu kommune og NAV. Bedriften leverer varer og tjenester til offentlige instanser og lokalt næringsliv.

Vi søker etter

Arbeidsleder/produksjonsansvarlig i 100% stilling til vår vaskeriavdeling

Hovedansvarsområde

· Tilrettelegging for deltagere og produksjonsansvar i vaskeriavdelingen

Sentrale arbeidsoppgaver:

· Praktisk veiledning

· Sørge for god produksjonsflyt

· Oppfølging og samarbeid med kunder og underleverandører

· Enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr som tilhører avdelingen

· Deltakelse i bedriftens sertifiseringssystem Equass

Personlig egenskaper

· Gode samarbeidsevner og veiledningsferdigheter

· Fleksibel

· Ansvarsbevisst med god ordenssans

· Utadvendt

Vi kan tilby

· En aktiv og utfordrende stilling

· Godt arbeidsmiljø

· Lønn etter avtale

· Bedriften har egen pensjons- og forsikringsordning

Erfaring fra produksjonsplanlegging og veiledning vil være en fordel, men personlig egnethet vil veie tungt i valg av ny medarbeider. Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Kontaktinformasjon: Daglig leder Line Kroken, mobil: 957 35 557

Søknad og CV sendes per e-post til line@bapro.no innen 02.11.18
Barduprodukter A/S
Industriveien 7
Postboks 95
9365 BARDU

Åpningstider:
man-fre: 07.30-15.00

Telefon : 77185100
Telefaks : 77185109
E-post : post@bapro.no