Informasjon om virksomheten

Barduprodukter AS er en av ca. 225 Vekst-bedrifter i Norge. Vi er eid av Bardu kommune og er tiltaks-arrangør av varig tilrettelagt arbeid og arbeideforberedende trening.

Bedriftens formål:
Gjennom produksjon av varer og tjenester, å bidra til at alle ved bedriften opplever mestring og utvikling. Bedriftens hovedfokus er å bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en høynet livskvalitet.
Ved at NAV er bedriftens største samarbeidspartner skal deres til en hver tid gjeldende kravspesifikasjon ligge til grunn for det arbeid som utføres.


Vår visjon:

Vi skal være det naturlige valget for vekst og utvikling.

Våre verdier:

  • Kvalitet: Kvalitet skal gjenspeiles i den jobben vi gjør. Dette gjelder både overfor ansatte, tiltaksdeltakere, samarbeidspartnere og kunder.
  • Trivsel: Gjennom å være en bedrift som setter et godt arbeidsmiljø i fokus og vektlegger trivsel og humør skal vi skape en god arena for vekst og utvikling.
  • Likeverd: Vi skal ha respekt for hverandre uavhengig av alder, rase, religion, tro, hudfarge, kjønn og seksuell legning.Alle ansatte og tiltaksdeltakere skal samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn.
  • Muligheter: Gjennom den kompetanse bedriften besitter og de tilbud vi gir skal vi bidra til muligheter for den enkelte uavhengig av forutsetninger.
Barduprodukter A/S
Industriveien 7
Postboks 95
9365 BARDU

Åpningstider:
man-fre: 07.30-15.00

Telefon : 77185100
Telefaks : 77185109
E-post : post@bapro.no