Informasjon om virksomheten

Barduprodukter AS er en av ca. 225 Vekst-bedrifter i Norge.

Bedriftens formål:
Gjennom produksjon av varer og tjenester, å bidra til at alle ved bedriften opplever mestring og utvikling. Bedriftens hovedfokus er å bidra til at mennesker med ulike behov får en meningsfull hverdag og en høynet livskvalitet.
Ved at NAV er bedriftens største samarbeidspartner skal deres til en hver tid gjeldende kravspesifikasjon ligge til grunn for det arbeid som utføres.

Barduprodukter AS eies av Bardu kommune og er på vegne av NAV arrangør av følgende arbeidsmarkedstiltak:

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
  • Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

For å lykkes i vårt arbeide har Barduprodukter AS nedfelt fire hovedverdier som skal være grunnleggende i vårt arbeide:

  • Kvalitet:Kvalitet skal gjenspeiles i den jobben vi gjør. Dette gjelder både overfor ansatte, tiltaksdeltakere, samarbeidspartnere og kunder.
  • Trivsel:Gjennom å være en bedrift som setter et godt arbeidsmiljø i fokus og vektlegger trivsel og humør skal vi skape en god arena for vekst og utvikling.
  • Likeverd:Vi skal ha respekt for hverandre uavhengig av alder, rase, religion, tro, hudfarge, kjønn og seksuell legning.Alle ansatte og tiltaksdeltakere skal samhandle som likeverdige partnere med ulik erfaring og bakgrunn.
  • Muligheter:
    Gjennom den kompetanse bedriften besitter og de tilbud vi gir skal vi bidra til muligheter for den enkelte uavhengig av forutsetninger.


Barduprodukter A/S
Industriveien 7
Postboks 95
9365 BARDU

Åpningstider:
man-fre: 07.30-15.00

Telefon : 77185100
Telefaks : 77185109
E-post : post@bapro.no